Europan 9 (genomineerd plan)

Nijmegen | NL Prijsvraag samen met Bart van Kampen In 2007 heeft Hiske Wegman samen met Bart van Kampen meegedaan aan de prijsvraag Europan 9. De opgave was een stedenbouwkundig plan voor een moeilijke lokatie in Nijmegen. Op de lokatie komen een woonwijk, een industriegebied, een spoorwegtracee en een oude gletsjerwal bij elkaar. Het ontwerp voorziet in een nieuw treinstation, kantoren en woningen, en brengt de verschillende schalen van de omringende bebouwing bij elkaar. Het plan is geselecteerd bij de beste drie uit vijfentwintig inzenden. Helaas heeft de jury besloten uiteindelijk geen prijs toe te kennen door onenigheid met de gemeente Nijmegen over de formulering van de opgave.