Tbilisi groothandelsgebouw

SeARCH Amsterdam 2006-2007 Architect / projectleider - t/m bestek Hiske Wegman heeft bij SeARCH als projectleider en coördinerend architect gewerkt aan het ontwerp van een handelsgebouw in het centrum van Tbilisi (Georgië). De opgave was een bestaand kantoorgebouw ingrijpend te verbouwen en uit te breiden. Het gebouw zou een nieuwe functie krijgen als handelscentrum met kantoren, winkels en woningen. Het vloeroppervlak moest worden verdubbeld door uitbreiding aan de achterkant, en extra verdiepingen. Bovendien komen in Georgië vaak aardbevingen voor, dit stelde speciale eisen aan vorm en constructie van het gebouw.